Aktualitātes

Pastāsti par savu skolotāju!

05. septembrī, 2016.

Mans ķīmijas skolotājs Roberts Akermanis strādāja Liepājas 5.vidusskolā no 1953. līdz 1993. gadam. Iemācījāmies ne tikai, kā atšķirt vielas. Tā bija arī darba, mērķtiecības un aizrautības mācīšanās. Lai saprastu un apgūtu mācību vielu, bija vien jābūt uzmanīgam un jāizdara uzdotais. Skolotājs bija arī lielisks klases audzinātājs – ekskursijas un pasākumi bija neaizmirstami.

Sagaidot 5. oktobri, Pasaules Skolotāju dienu, aicinām ikvienu atcerēties savu skolas laiku un to cilvēku, kurš ar savu darbu un vārdu  ir iedvesmojis, kurš ir Skolotājs visplašākajā šī jēdziena nozīmē. Lai stāsts par vienu skolotāju, ir pateicība visiem pedagogiem par misijas apziņu un sabiedrības virzību.

Liepājas Novada fonds sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un Kurzemes NVO atbalsta centru aicina iesūtīt stāstus par izciliem un iedvesmojošiem dažādu laiku Kurzemes novadu skolotājiem, kuri ir ietekmējuši savu skolēnu izaugsmi un veicinājuši apkaimes attīstību. Aprakstā jānorāda skolotāja vārds un uzvārds, skola un laiks, kurā viņš ir strādājis vai strādā vēl joprojām. PASTĀSTIET, kā tieši Skolotājs Jūs iedvesmoja, ko mācīja, kā mācīja, kāpēc viņa veikums ir nozīmīgs.

Stāsta apjomam nav ierobežojuma. Apraksti par nosauktajiem Skolotājiem tiks apkopoti brošūrā un ar šo informāciju tiks papildināta elektroniskās enciklopēdijas sadaļa par Latvijas pedagogiem.

Līdz 5. oktobrim stāstus gaidīsim elektroniski e-pastā skolotajustasti@gmail.com vai pa pastu Liepājas Novada fonds, Uliha iela 18 – 5, Liepāja, LV-3401.

25. novembrī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā iedvesmas sarunu mozaīku „Kur-zeme iedvesmo” veidos 10 stāsti par skolotājiem, mūzika, māksla un dzeja. Tiks atvērta grāmata par leģendāro Liepājas ķīmijas skolotāju Robertu Akermani. Sagaidot Latvijas 100gadi, stāstus par skolotāju sniegto iedvesmu stāstīsim arī citos Kurzemes novados.

Papildu informācija pa telefonu 26808351 (Aiga Jaunskalže) vai e-pastu liepajasfonds@gmail.com.

Esi informēts!

Piesakies kopienu fonda jaunumu
saņemšanai savā e-pastā

05. septembrī, 2016.

Pastāsti par savu skolotāju!

26. februārī, 2013.

Labo darbu aizvien vairāk

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv