Aktualitātes

Liepājā izsludināts trešais jauniešu projektu konkurss „Zinis”

16. oktobrī, 2016.

Ar spēles „Ideju salūts” aktivitātēm Jauniešu mājā 12. oktobrī ir atvērts trešais Liepājas Novada fonda projektu konkurss jauniešiem „Zinis”.

„Ideju salūts” – spēle, kas palīdz viegli radīt interesantas projektu idejas, karjeras nedēļas ietvaros notika Jauniešu mājā, sadarbojoties Liepājas Novada fondam un  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Dienvidkurzemes nodaļai. DALP 5. vidusskolas 8. klases skolēni izveidoja 6 projektu idejas, ar kurām iespējams iepazīties platformā www.ideapitch.lv. Sadarbība ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolu ir jaunums, kas skar arī projektu konkursu, jo šogad līdztekus vērtēšanas komisijas vērtējumam, katrs projekts varēs pats sev nopelnīt papildus punktus, ievietojot savu projektu šajā platformā.

Projektu konkursa mērķis ir rosināt jauniešus līdzdarboties sabiedrības norisēs, izstrādājot sabiedrībai lietderīgus un izmantojamus projektus par vides ilgtspējas tēmām. Projektu tēmām jābūt saistītām ar kādu no trīs jomām: resursu un enerģijas taupīšanas veidi ikdienā, materiālu otrreizējā izmantošana ikdienā vai vides izglītība vienaudžiem.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 4. novembris. Nolikumu un pieteikuma anketu var lejuplādēt  Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā „Atbalsts Jauniešu iniciatīvām”. Liepājas Novada fonda sadarbības partneri ir SIA Eko Kurzeme, SIA Liepājas RAS, Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Dienvidkurzemes nodaļas un biedrība „Skrejceļš”. Tas ļaus atbalstīt 6 jauniešu projektus. Katra granta maksimālā summa ir 90,00 EUR.

Esi informēts!

Piesakies kopienu fonda jaunumu
saņemšanai savā e-pastā

05. septembrī, 2016.

Pastāsti par savu skolotāju!

26. februārī, 2013.

Labo darbu aizvien vairāk

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv