Aktualitātes

Borisa un Ināras Teterevu fonds finansēs jaunu labdarības fondu veidošanos reģionos

17. aprīlī, 2012.

17.aprīlī Borisa un Ināras Teterevu fonds parakstīs līgumus ar esošajiem Latvijas kopienu fondiem par atbalstu labdarības iniciatīvām 2012. gadā. Papildus Talsu novada un Valmieras novadu fondi tiks veidoti kā mācību bāzes, ar mērķi Latvijā veidot jaunas organizācijas sabiedrības interešu aizstāvībai. Tikšanās laikā tiks prezentēta rokasgrāmata "No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai: iespējas un pieredze Latvijā", interneta vietne www.kopienufondi.lv, kā arī notiks seminārs par reģiona attīstībai paredzētu fondu izaugsmes iespējām.

2012.gada martā Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludināja īpašu konkursu, lai noskaidrotu darbīgākos novadus ar mērķi nostiprināt un paplašināt kopienu filantropiju Latvijā, radot pamatu jaunu kopienu fondu izveidei. 2012. gadā iecerēts atbalstīt 3- 4 iedzīvotāju forumu norisi, savukārt 2013. gadā – sniegs atbalstu jaunu fondu izveidei. Konkurss izsludināts fonda īstenotās Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 – 2017 ietvaros un tam var pieteikties iedzīvotāju interešu grupas no visiem Latvijas reģioniem.

Iedzīvotāju forums, kurā pulcējas vietējās kopienas iedzīvotāji, ir sabiedrības līdzdalības un sadarbības veicināšanas modelis starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem - pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Forumā nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un to risinājumu iespējas. Iedzīvotāju līdzdalībai ir cieša saikne ar kopienu filantropijas būtību, jo mērķtiecīga labdarība veiksmīgi attīstās tikai tādā sabiedrībā, kas ir aktīva, saliedēta un atbildīga. Pēc iedzīvotāju foruma, gūstot pietiekamu iedzīvotāju atbalstu, bieži vien ir iespējams veidot jaunu – vietējās kopienas labdarības fondu forumā pausto ideju īstenošanai ilgtermiņā.

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētās Kopienu fondu attīstības programmas Latvijā un Baltijā 2012. 2017. gadam viens no uzdevumiem paredz nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā un Baltijā, sniedzot atbalstu jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos

Pašlaik Latvijā jau darbojas pieci kopienu fondi Talsos, Valmierā, Alūksnē/Apē, Lielvārdē un Liepājā. No 2003. līdz 2011. gadam atbalstīti 597 kopienu projekti. Pavisam kopienu fondi savu apkaimju projektiem piesaistījuši 1 002 778 LVL.

Kopienu fonds ir neatkarīga labdarības organizācija, kas darbojas noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā – pilsētā vai novadā, piesaistot līdzekļus no vietējiem ziedotājiem un piešķirot tos vietējām nevalstiskām organizācijām vai neformālām sabiedrības grupām, lai īstenotu sabiedriskā labuma mērķus, kas veicina vietējo attīstību un dzīves kvalitāti konkrētajā teritorijā. Latvijā visbiežāk kopienu fondus dēvē par "novadu fondiem".

Borisa un Ināras Teterevu fonda misija ir - stiprināt kultūras, izglītības, sociālās atbildības un inteliģences jēdziena nozīmi gan Latvijā, gan ārpus tās. Fonds atbalsta kultūras un izglītības jomas, uzlabojumus publiskajā pilsētvidē, sniedz atbalstu kopienu attīstības organizācijām pilsētās un lauku apvidos, dzīvnieku aizsardzībai un sniedz atbalstu sociālajām grupām, kurām tas visvairāk nepieciešams. Mecenātu Teterevu ģimene vēlas ar sava fonda darbības piemēru veicināt labdarības idejas uzņēmēju vidū Latvijā.

Esi informēts!

Piesakies kopienu fonda jaunumu
saņemšanai savā e-pastā

05. septembrī, 2016.

Pastāsti par savu skolotāju!

26. februārī, 2013.

Labo darbu aizvien vairāk

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv