Aktualitātes

Kopienu fondu kustībai pievienojas jauni dalībnieki

16. aprīlī, 2014.

16. aprīlī Kopienu fondu kustībā (KFK) tika uzņemti divi jauni asociētie dalībnieki – Kandavas novada iespēju fonds un Viduslatgales pārnovadu fonds. Savukārt Limbažu fonds tika atzīts par pilntiesīgu KFK dalībnieku. Līdz ar to kustībā tagad ir 5 pilntiesīgie dalībnieki un 4 asociētie dalībnieki.

Par asociētiem dalībniekiem uzņem tos fondus vai biedrības, kas darbojas pēc kopienu fondu principiem, bet neizpilda visus KFK noteiktos standartus. Abi jaunie fondi ir tikko sākuši darbu un esam pārliecināti, ka jau pēc gada redzēsim izaugam kvalitatīvus un darboties spējīgus kopienu fondus.

Kandavas novada iespēju fonds dibināts 2013. gada 22. martā. Tas, aptverot 10 tūkstošus iedzīvotāju, darbojas Kandavas novadā, Rīgas plānošanas reģionā. Jau pērn fondam ir izdevies piesaistīt vairākus ziedotājus stipendijām vietējās mākslas skolas audzēkņiem un citiem mērķiem. Veiksmīgi aizvadītas “Lūgšanu brokastis”, kas devušas pirmos 500 eiro projektu konkursam. Fonda valdē ir Ziedīte Začeste un Alfreds Ķieģelis.

Viduslatgales pārnovadu fondu – pirmo kopienas fondu Latgalē – dibināja 2013. gada 16. maijā Līvānos, bet bāzēts tas ir Preiļos. Fonds aptver 37 tūkstošus iedzīvotāju bijušā Preiļu rajona teritorijā – Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadā. Pirmie ziedotāji atbalstījuši fonda centienus jau pērn, bet šogad sekmīga sadarbība uzsākta arī ar visiem apkaimes novadiem, kas kopā ļāvuši izsludināt pirmo projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvām vairāk nekā 8000 eiro apmērā. Fonda vadītāja ir Valija Vaivode.

Limbažu fonds aptver 36 tūkstošus iedzīvotāju bijušā Limbažu rajonā (Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novads). Fonds dibināts jau 2009. gada rudenī, bet Kopienu fondu kustībai kā asociētais dalībnieks tas pievienojās pirms gada. Tam ir jau ilgstošas attiecības ar daudziem apkaimes ziedotājiem. Līdz šim fonda darbība vairāk bijusi vērsta uz sociālās jomas aktivitātēm un labklājības celšanu, uzsvaru tomēr liekot uz cilvēka paša līdzdalību. Fonda vadītāja ir Spīdola Lielmane.

Līdz ar jauno dalībnieku uzņemšanu Kopienu fondu kustība aptver 326 tūkstošus jeb aptuveni 16% Latvijas iedzīvotāju 30 novados un pilsētās.

Kopienu fondu kustību un visus tās dalībniekus finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, nodrošinot gan ikdienas darbību, gan savstarpējās sadarbības un mācīšanās iespējas. Jau šajā rudenī vai nākamā gada sākumā plānots izsludināt konkursu, lai atbalstītu iedzīvotāju forumu rīkošanu un jaunu kopienu fondu veidošanu dažādos Latvijas novados. Limbažu, Talsu un Valmieras novada fondu darbību finansiāli atbalsta arī Norvēģija, Islande un Lihtenšteina caur EEZ finanšu instrumentu.

Esi informēts!

Piesakies kopienu fonda jaunumu
saņemšanai savā e-pastā

05. septembrī, 2016.

Pastāsti par savu skolotāju!

26. februārī, 2013.

Labo darbu aizvien vairāk

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv