Aktualitātes

Talsos iespējams iepazīt Iedzīvotāju forumu

17. februārī, 2014.

Marts Talsu novadā sāksies ar novadnieku kopā sanākšanu, lai izvērtētu paveikto pēc Talsu novada III Iedzīvotāju foruma, dalītos idejās par novada nākotni, lemtu, kas nepieciešams Talsu novadam un ikvienam novadniekam un vienotos par darbiem, kas uzlabos dzīvi apkaimē.

Forumā gaidīts būs ikviens novadnieks. Taču uz forumu aicināti arī ļaudis no citām Latvijas vietām, kuri vēlas nākotnē savā pusē rīkot līdzīgus pasākumus. Te jāpiezīmē, ka Borisa un Ināras Teterevu fonds šī gada rudenī plāno izsludināt otro konkursu, lai atbalstītu iedzīvotāju forumu rīkošanu un jaunu kopienu fondu veidošanu dažādos Latvijas novados. Iedzīvotāju forums Talsos būs lieliska mācīšanās iespēja interesentiem, lai labāk izprastu metodiku, organizatoriskos aspektus un sajustu atmosfēru. Informācija par pirmo šādu konkursu 2012. gadā pieejama šeit.

Talsu novada IV Iedzīvotāju forums notiks 1. martā plkst. 10.00 Talsu 2. vidusskolā. Pārstāvji no katra pagasta un pilsētas darbosies deviņās darba grupās, kas aptver šādas sfēras - ekonomika, izglītība, vide, kultūra, atpūta un aktīvs dzīves veids, sociālā joma, mājoklis, infrastruktūra, transports, novada tēls un sadarbība.

Darbs grupās tiks akcentēts divos virzienos. Grupu diskusijās dalībnieki veiks iepriekšējā iedzīvotāju forumā nosprausto mērķu un īstenoto rīcību izvērtējumu, meklēs pozitīvo mijiedarbību starp plānotajiem mērķiem un īstenotajiem projektiem, analizēs un iezīmēs projektus ar vislielāko ieguldījumu novada attīstībā, kā arī fiksēs tās rīcības, kas pilnībā īstenotas. Turpinājumā tiks veikta mērķu un rīcību virzienu aktualizācija, kā rezultātā taps jauni mērķu un rīcību virzieni, pie kuriem detalizēti strādās 16 Apkaimes ideju darbnīcās Talsu pagastos un pilsētās marta mēnesī un jau konkrētāk runās par to, kas vēl veicams savas dzīves un apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanā.

Savukārt 7. aprīlī Talsu novada fonds izsludinās 2014.gada projektu konkursu, kurā iedzīvotājiem būs iespēja jau tuvāk spert soli savu ieceru īstenošanai.

Iedzīvotāju forumu organizē Talsu novada fonds sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un Sabiedrības integrācijas fonda un Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu atbalstu.

Papildu informācija un pieteikšanās viesiem: Iveta Rorbaha, Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja.
Tālrunis 26596146, e-pasts: iveta.rorbaha@tnf.lv.

Esi informēts!

Piesakies kopienu fonda jaunumu
saņemšanai savā e-pastā

05. septembrī, 2016.

Pastāsti par savu skolotāju!

26. februārī, 2013.

Labo darbu aizvien vairāk

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv