Kas ir iedzīvotāju forums?

Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt iedzīvotāju un citu apkaimes pārstāvju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā, dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un izveido darba grupas to realizēšanai. Foruma gala ziņojumā tiek apkopoti forumā paustie viedokļi. Pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām tiek iesaistīti foruma rīkošanā, norisē, kā arī nodrošina forumā noteikto prioritāšu īstenošanu. Visas foruma aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.

Iedzīvotāju forumā pulcējas vietējie iedzīvotāji – uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, pensionāri, jaunieši un citi kopienas pārstāvji, lai pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamiem to risinājumiem. Parasti šāds forums pulcē aptuveni 70-150 vietējo iedzīvotāju un ilgst vienu dienu. Foruma darbs parasti norit trīs posmos, strādājot visiem dalībniekiem kopā lielā grupā un 10 mazākās paralēlās darba grupās.

Latvijas kopienu fondu un citu organizāciju pieredze apkopota metodiskā materiālā – grāmatā “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”, kas lejuplādējama šeit.


Galvenie iemesli, kāpēc rīkot iedzīvotāju forumu, ir šādi:

  • Tas ir viens no iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas modeļiem, lai iedzīvotāji paši uzņemtos iniciatīvu un uzlabotu savas dzīves kvalitāti papildus tam, ko jau piedāvā pašvaldība.
  • Tas ir veids, kā iedzīvotāji, NVO, pašvaldība un privātais sektors var sadarboties.
  • Tas vedina uz inovatīvu, radošu un nestandarta pieeju problēmu risināšanā.
  • Tas kalpo kā efektīvs veids sabiedrības viedokļa apzināšanai; parasti pašvaldības tālāk izmanto forumā gūto informāciju arī savas darbības plānošanai.
  • Tā rezultātā iedzīvotāji izveido darba grupas, lai īstenotu prioritārās aktivitātes.
  • Forums un tā rezultāti dod ilgtermiņa ietekmi vietējās sabiedrības attīstībai kopumā.
  • Forums vedina iedzīvotājus uz vietējo labdarību, ziedojot laiku, naudu, zināšanas un citus resursus vietēji svarīgu mērķu sasniegšanā.

Foruma uzdevumi ir:

  • apzināt apkaimes stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes;
  • panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem;
  • izveidot darba grupas iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai panāktu problēmu risinājumus – realizētu konkrētus projektus.

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv