Kā kļūt par KFK dalībnieku?

Ja jūsu organizācija strādā vietējā kopienā un atbilst Kopienu fondu kustības noteiktajiem standartiem, tad esat aicināti pievienoties KFK! Par jaunu dalībnieku uzņemšanu lemj KFK Padome 3 mēnešu laikā, ja lēmumu var pieņemt bez klātienes sapulces, vai pusgada laikā, ja nepieciešama sapulce.

Par KFK dalībnieku var kļūt juridiskas personas, kas atbilst šādiem Latvijas kopienu fondu standartiem:

 • organizācijas juridiskais statuss ir nodibinājums/fonds;
 • fondam ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
 • fonds veido neaizskaramo finanšu kapitālu;
 • fonda darbība ir definēta noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā (mazāka kā valsts teritorija);
 • fonds nodrošina finansiālu atbalstu sabiedriskā labuma jomās (bez tematiskiem ierobežojumiem) un prioritāri līdzekļus piešķir atklātu konkursu veidā;
 • fonds veicina filantropiju un līdzekļi sabiedriskā labuma darbību atbalstam galvenokārt tiek piesaistīti no vietējās kopienas resursiem – uzņēmumiem un privātpersonām;
 • fondam ir uzraudzības institūcija (padome, uzraudzības komiteja u.c.);
 • fonds publisko finansiālo un saturisko gada darbības pārskatu.

Par KFK asociēto dalībnieku var kļūt juridiska persona – biedrība vai nodibinājums, kam ir sabiedriskā labuma statuss un kas ar savu darbību veicina kopienu filantropiju, bet kas pilnībā neatbilst Latvijas kopienu fondu standartiem.

Jauni dalībnieki var iestāties KFK, iesniedzot šādus dokumentus:

 • noteiktas formas rakstisku pieteikumu (lejuplādēt šeit);
 • statūti;
 • dibināšanas lēmuma protokols;
 • reģistrācijas apliecība;
 • lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
 • gada pārskats (finanšu) ar vadības ziņojumu;
 • darbības stratēģija vismaz 3 gadiem;
 • dokuments par interešu konflikta vadlīniju ievērošanu;
 • motivācijas vēstule, kādēļ vēlas kļūt par dalībnieku vai asociēto dalībnieku, un kuriem standartu punktiem pretendents atbilst.

Pieteikums ar visiem dokumentiem jāiesniedz elektroniski (dokumentus var pievienot skenētā veidā), nosūtot uz e-pasta adresi kopienufondi@teterevfond.org.

Tuvākajā laikā KFK Padome jūsu pieteikumu izskatīs. Ja būs nepieciešama klātienes sapulce, tad uz to uzaicināsim arī jūsu organizācijas pārstāvjus.

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv