Kopienu fondu kustība

Kopienu fondu kustība (KKF) apvieno Latvijas kopienu fondus, lai veicinātu filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību Latvijas novados. Kopienu fondu kustība ir nacionālais kompetenču centrs kopienu filantropijas jomā.

KFK dibināta 2006. gada 6. decembrī. To dibināja pieci kopienu fondi: Alūksnes un Apes novada fonds, Lielvārdes attīstības fonds, Madonas novada fonds, Talsu novada fonds un Valmieras novada fonds.

KFK mērķi un uzdevumi ir:

  • Kopienas fonda modeļa popularizēšana un attīstīšana nacionālā līmenī;
  • Latvijas kopienu fondu darbības standartu veidošana un uzraudzība;
  • KFK dalībnieku kapacitātes stiprināšana: apmācības, pieredzes un informācijas apmaiņa, metodisko materiālu izstrāde, kopīga līdzekļu piesaiste;
  • KFK darbības pilnveide.

KFK koordinators un Padomes priekšsēdētājs šobrīd ir Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš.

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv