Sadarbības iespējas

Kopienu fondu kustība un tās dalībnieki var būt arī Jūsu partneri!

Sadarbības iespējas pieejamas gan ziedotājiem – lieliem un maziem uzņēmumiem, privātpersonām, gan nevalstiskajām organizācijām, gan valsts iestādēm, gan arī starptautiskām organizācijām.

Neatkarīgi no sadarbības jomas kopienu fondi ļaus Jums efektīvi sasniegt vietējos iedzīvotājus, dažādas organizācijas un sabiedrības grupas savos novados visā Latvijā.

Par konkrētām sadarbības iespējām sazinieties ar Kopienu fondu kustības vadītāju:

Ansis Bērziņš
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv
Tālr.: 26136756, 64281792.

Priekšstatam te nosaukti daži iespējamie sadarbības veidi, taču tie noteikti nav vienīgie.

 • Kopējas labdarības programmas izveide visos Latvijas kopienu fondos, vienlaikus aptverot dažādus Latvijas reģionus.
  Tas var būt gan tematisks projektu konkurss ziedotāja vārdā, gan arī citas atbalsta formas vietējai sabiedrībai. Piemēram, šādi 2006. gadā aizsākusies nu jau ikgadējā akcija “Skolas soma” un citas. No 2007.-2009. gadam Kopienu fondu kustības dalībnieki nodrošināja projektu konkursu rīkošanu Hipotēku bankai, palīdzot uz vietas nodrošināt efektīvākas procedūras un labāku projektu īstenošanu.
 • Mērķa projektu īstenošana dažādos Latvijas novados.
  Piemēram, var iesaistīt pasākumos vai atbalstīt konkrētas sabiedrības grupas (jaunieši, seniori, sievietes utt.). Tāpat iespējams kopā izstrādāt konkrētu projektu ar specifiskiem mērķiem, lai kopā sasniegtu labākos rezultātus. Piemēram, jau divus gadus ar "Statoil" atbalstu daudzviet Latvijā notiek Labdarības skola.
 • Izglītojošas aktivitātes vai citi pasākumi, kas stiprina izpratni par labdarību.
  Piemēram, var iesaistīt pasākumos vai atbalstīt konkrētas sabiedrības grupas (jaunieši, seniori, sievietes utt.). Piemēram, Jauniešu ideju laboratorija ir dažos fondos notiekoša programma. Tā ir labdarības izpratnes stiprināšana jauniešos, kas vienlaikus ietver apmācības un praktisku darbību.
 • Pētījumu veikšana.
 • Ja vēlaties ziedot konkrētam fondam vai konkrētam novadam – sazinieties ar KFK dalībniekiem!
  Kontaktinformāciju skatīt sadaļā “Kopienu fondi Latvijā”.

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv