Kopienu fondi
Latvijā

Latvijas kopienu fondu kustība
Fondu kontaktfinformācija
Kā kļūt par KFK dalībnieku
Fondu attīstība Latvijā

Kopienu fondu kustība (KKF) apvieno Latvijas kopienu fondus, lai veicinātu filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību Latvijas novados. Kopienu fondu kustība ir nacionālais kompetenču centrs kopienu filantropijas jomā.

Kopienu
filantropija

Kopienu filantropija, tāpat kā filantropija, ir naudas, laika, prasmju vai citu resursu ziedošana sabiedriska labuma mērķiem, taču norisinās konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā un veicina konkrētās kopienas dzīves uzlabošanu un attīstību. Kopiena šajā kontekstā apzīmē noteiktu ģeogrāfisku teritoriju – pilsētu, pagastu vai novadu.

Vairāk par Kopienu fondu kustību

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv